Podmínky a pravidla rezervačního systému

Cílem našeho on-line rezervačního systému je zjednodušit rezervace lekcí všem, kteří chtějí využívat naše služby.

Díky rezervačnímu systému si můžete nabízené aktivity sami rezervovat nebo rušit. Účast na vybraných lekcích je možná i bez rezervace, ale neručíme Vám zajištění místa.

Upozornění – bez registrace není možné využívat služeb rezervačního systému.

Rezervační systém je založen jako kreditní, což znamená, že každý klient, který bude chtít využívat nabízených aktivit si musí v předstihu rezervace zajistit jeho dostatečnou výši, nebo musí mít zakoupenu elektronickou permanentku. V případě nouze může klient využít jedné platby na místě- bez kreditu či permanentky. O veškerém dění na Vámi založeném účtu budete vždy obratem informován na registrovaný email. O některých službách budete informován formou SMS na registrovaný mobilní telefon.

Podmínky registrace

Před provedením registrace si přečtěte podmínky rezervace a provozní řád studia Bistra anatomy. Registrací do rezervačního systému potvrzujete seznámení se s provozním řádem, souhlasíte s dodržováním provozního řádu studia Bistro anatomy.

Registraci může provést každý, kdo chce využívat služby provozovny.

Při porušení pravidel dle provozního řádu si vyhrazujeme právo Vámi založenou registraci zrušit.

Postup registrace

Základní registraci provedete na stránkách rezervačního systému

Po otevření stránky z přijatého odkazu, klikněte na políčko „Registrovat“. Po vyplnění políček (s označením * jsou povinná) a následném uložení Vám bude na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzovací email. Je třeba se přihlásit na svůj email a obratem email potvrdit kliknutím na přijatý odkaz. Tímto je registrace dokončena.

Podmínky rezervace

Rezervaci může provést pouze registrovaný klient. Na jednu registraci lze rezervovat až tři místa. Rezervaci je možné provést nejpozději do 30 min. před zahájením aktivity.

Postup rezervace

 • přihlaste se do rezervačního systému
 • v kalendáři si vyberte lekci
 • nastavte kurzor myši na vybranou aktivitu – NENÍ TŘEBA KLIKAT, po zobrazení pole ZÁVAZNĚ REZERVOVATklikněte na ZÁVAZNĚ REZERVOVAT„.
 • zobrazí se okno Nastavení čerpání s dotazem, z čeho se má rezervace strhnout. V případě, že máte nějaké volné vstupy, klikni na zelené pole „Nulová cena„. Po vyčerpání volných vstupů je zde varianta z kreditu xxx,- Kč nebo z permanentky Název permanentky (již vyčerpáno: xy).
 • okamžitě budete informován (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) –  rezervace proběhla v pořádku či rezervace se nezdařila + důvod nezdaru
 • v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři se po úspěšné rezervaci zobrazí písmeno R, současně Vám je odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedené rezervaci
 • v mimořádných případech lze rezervaci provést ve studiu s lektorem.
 • pokud nebude v době přihlášení dostatečný počet nahlášených klientů, v rezervačním okně bude svítit červený nápis Lekce není ještě otevřená. Chybí rezervací: x. V poli kalendáře je toto zobrazené jako žlutý trojúhelník s černým vykřičníkem.

Podmínkou pro rezervaci je dostatečný kredit na zákaznickém účtu nebo platná permanentka!!

Podmínky zrušení rezervace

Rezervaci můžete zrušit pouze registrovaný klient, který danou rezervaci uskutečnil a to do 4 hodin (u ranní yogy 9 hodin) před začátkem svojí lekce. Ve vyjímečných případech, kdy opravdu nemáte možnost zrušit rezervaci on-line, je možné o zrušení požádat formou SMS správce systému na tel. 725318915. Tímto však neručíme za včasné vyřízení Vaší žádosti, ale uděláme pro Vás maximum.

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“).

,,V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy
nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Postup zrušení rezervace

 • přihlaste se do rezervačního systému
 • nastavte kurzor myši na aktivitu v kalendáři Bistro anatomy, na kterou jste přihlášen – NENÍ TŘEBA KLIKAT, po zobrazení poleZRUŠIT REZERVACIklikněte naZRUŠIT REZERVACI„.
 • Okamžitě budete informován (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) –  zrušení rezervace proběhlo v pořádku, nebo zrušení rezervace proběhlo v pořádku – PENALIZACE– toto se zobrazí v případě, že zrušení provedete až po nastaveném intervalu pro bezplatné zrušení. Penalizace znamená stržení kreditu (vstupu) – viz. podmínky pro penalizaci.
 • V okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři po úspěšném zrušení rezervace zmizí písmeno R, současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedeném zrušení rezervace.
 • Při včasném zrušení rezervace se Vám odečtený kredit (vstup) automaticky vrací zpět.
 • Ke zrušení lekce dojde automaticky v případě, že není splněna podmínka nastaveného minimálního počtu přihlášených klientů (min. počet je vždy uveden v detailu aktivity v kalendářním rozpisu, standardně dva lidé). Kredit je automaticky přiřazen zpět na Váš účet. Systém provádí kontrolu 120 min. (u ranní yogy 600 min.) před časem zahájení aktivity. O zrušení lekce Vám bude zaslán email.
 • Držitel Benefitních karet: MultiSport a Activepass zaplatí na recepci při první návštěvě vratnou kauci 300,-Kč. Částka z vratné kauce bude odečtena pouze v případě, že se klient nedostaví na lekci nebo bude jeho rušená hodina v penalizační zóně. Pokud již klient nebude dále navštěvovat lekce Bistra anatomy, bude mu vratná kauce vrácena. Klient ale musí předložit Stvrzenku o vratné kauci, která mu byla při první návštěvě předána.

Podmínky pro penalizaci

K penalizaci (k nevrácení kreditu nebo vstupu) dojde ve chvíli, kdy svou rezervaci zrušíte po časovém limitu, tzn. a) 4 hodinách před začátkem rezervované lekce

b) u ranní yogy 9 hodin před začátkem rezervované lekce

c) pokud u rezervované lekce neprovedete zrušení rezervace

Podmínky náhradníka

Do pozice náhradníka se lze přihlásit nejpozději 30 min před zahájením vybrané aktivity. Po tomto časovém limitu se nelze přihlásit jako náhradník. Po potvrzení účasti přechází náhradník do role standardní rezervace.

Podmínky kreditního systému a postup dobití kreditu

Kredit se dobíjí na recepci našeho centra nebo převodem na účet 2800312896/2010 (Fio banka). Uveďte své jméno ve zprávě pro příjemce. Protože je naše recepce bez trvalé obsluhy, prosíme o dobíjení vždy před začátkem nebo po ukončení lekce, které se budete účastnit.

Platnost kreditu od dobití je 5 měsíců. Platnost permanentky od dobití jsou 4 měsíce.

Minimální částka pro dobití kreditu je 150,- Kč.

Při kreditu pod 150,- Kč Vám bude zaslán informační email.

Kredity a vstupy z permanentky po zakoupení či po splatnosti nevracíme!

V našem studiu nepřijímáme platební karty ani šeky či stravenky.

Rezervací na lekci ve studiu Bistro anatomy stvrzujete, že jste obeznámeni a souhlasíte s výše uvedenými podmínkami a pravidly.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v rezervačním systému https://bistroanatomy.inrs.cz/
Blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 
Kontaktní údaje
Dorota Špalková
Sídlo: Němčičky 312, 691 07
IČ: 06225691
Bankovní spojení: 2800312896/2010
Podnikatel je zapsán v obchodním rejstříku Magistrát města Brna, Malinovského nám. 624/3
Telefon: +420 725 318 915
Email: bistroanatomy@gmail.com
(dále jen “prodávající”)
 

ZPŮSOBY PLATBY ZA SLUŽBY:

 1. Převodem na bankovní účet prodejce
 2. V hotovosti na místě ve studiu
 
Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Storno rezervace je možná pouze on-line do 4 hodin (u ranní yogy 9 hodin) před začátkem lekce = účtovaná cena za lekci bude kupujícímu připsána jako kredit nebo vstup z permanentky zpět na účtu v rezervačním systému.
 • V případě, že se kupující nezúčastní zarezervované lekce, bude účtován storno poplatek  ve 100% výši ceny lekce.
 • K penalizaci (k nevrácení ceny za rezervovanou lekci) dojde ve chvíli, kdy svou rezervaci kupující zruší v penalizační zóně, tzn.

  a) 4 hodinách před začátkem rezervované lekce

  b) u ranní yogy  9 hodin před začátkem rezervované lekce (7.00-8.00 a 8.30-9.30)

  c) pokud u rezervované lekce neprovedete zrušení rezervace

 • Platnost kreditu od zakoupení je 5 měsíců. Hodnota kreditu- 0 kreditu= 0Kč / 150 kreditu= 150Kč.

 • Platnost permanentky od zakoupení jsou 4 měsíce.

 • Minimální částka pro dobití kreditu je 150,- Kč.

 • Při kreditu pod 150,- Kč Vám bude zaslán informační email.

 • Kredity a vstupy z permanentky po zakoupení či po splatnosti neproplácíme.

 • V našem studiu nepřijímáme platební karty ani šeky či stravenky.

 • Podmínky náhradníka

  Do pozice náhradníka se lze přihlásit nejpozději 30 min před zahájením vybrané aktivity. Po tomto časovém limitu se nelze přihlásit jako náhradník. Po potvrzení účasti přechází náhradník do role standardní rezervace.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY (vrácení peněz)

 • Zákazník je obeznámen s penalizační zónou- čas, kdy si můžete lekci zrušit bez penalizace= 4 hodiny před lekcí.
 • Pokud se zákazník z objednané (přihlášené) lekce neodhlásí nebo se odhlásí až v penalizační zóně, bude kupujícímu účtována 100% výše ceny lekce.
 • Automatické zrušení lekce- pokud bude na lekci přihlášen 0-1 klient= lekce se 2 hodiny před lekcí zruší a přihlášenému klientovi-kupujícímu přijde email o zrušení. Klientovi bude částka za lekci automaticky vrácena a připsána na účet v rezervačním systému.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, poštovní adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
Rezervací na lekci ve studiu Doroty Špalkové / Bistro anatomy stvrzujete, že jste obeznámeni a souhlasíte s výše uvedenými podmínkami a pravidly.
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2020
 
Přejít nahoru